Bệnh viện Nhi đồng Tp.Hồ Chí Minh - 1000 giường

Chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tổng thầu EPC
Vị trí Huyện Bình Chánh, TP. HCM
Giá trị 2330 tỷ đồng
Tiến độ 2014-2016

 

Bệnh viện Nhi đồng Tp. Hồ Chí Minh – 1000 giường