Ký túc xá Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư BQL Dự án Đại học Quốc gia Tp. HCM 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tổng thầu EPC
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh
Giá trị 800 tỷ đồng
Tiến độ 2010-2015

 

- Quy mô dự án:
+ Khu A mở rộng, gồm:
Gồm 4 lô G1;G2;G3;G4: Diện tích xây dựng: 1.138m2, 1 hầm 10 tầng, diện tích sàn: 11.380m2/lô;
Lô H1-H2: Diện tích xây dựng: 2.268m2, 1 tầng hầm, 10 tầng, diện tích sàn: 27.216m2;
+ Khu B (lô C5+C6) với diện tích: 4.658m2, 1 hầm, 12 tầng diện tích sàn: 33.012m2;

- Phạm vi công việc: Khảo sát, thiết kế, thí nghiệm, cung ứng vật tư thiết kế và thi công xây dựng (hợp đồng EPC).