Dự án Dự án Hóa dầu Long Sơn – Gói C – PP

Chủ đầu tư  Công ty TNHH Samsung Engineering
Nhà thầu  CC1
Khơi công  8/2019
Hoàn thành  7/2021
Giá trị HĐ  242 tỷ VNĐ