Khách sạn Sheraton

Chủ đầu tư Công ty Xây dựng Transfield - Hàn Quốc 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh
Tiến độ 1996-1998

 

- Quy mô dự án: 2 tầng hầm và 23 tầng lầu
- Phạm vi công việc: Thi công toàn bộ công trình, tổng diện tích xây dựng: 2.680m2.