Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT: Công ty CP Xây dựng kinh doanh nhà Cửu Long24/09/2018 15:40:50Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành23/08/2018 13:59:00Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận phê duyệt phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long theo hình thức tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh15/08/2018 10:42:15Nghị quyết: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐăkR'tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty Thủy điện Đăk Kar15/08/2018 10:41:20Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293+500 trên Quốc lộ 1A và cầu Bình Bá đến phía Bắc cầu An Hải thuộc địa phần Tp Tuy Hòa15/08/2018 10:40:18Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư Nhá máy cung cấp nước sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư (PPP)15/08/2018 10:39:22Nghị quyết HĐQT: CC1 tham gia thành lập Liên danh để nghiên cứu và thực hiện đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 315/08/2018 10:38:19Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn23/07/2018 14:16:24Công bố thông tin Giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ12/07/2018 11:22:30Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 201819/05/2018 09:42:10Biên bản họp Đại hội cổ đông nằm 201819/05/2018 09:40:08Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của công ty cổ phần xây dựng số một Việt Sơn do Tổng công ty Xây dựng số 1 năm giữ10/05/2018 10:25:52Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201807/05/2018 16:51:50Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018 16:04:31Nghị quyết về việc thoái vốn Công ty CP XD số Một Việt Sơn và Công ty CP XD số Một Việt Hòa17/04/2018 15:51:37Công văn phúc đáp về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.17/04/2018 14:58:08Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông12/04/2018 14:50:04Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 201804/04/2018 15:50:13Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (V/v phê duyệt phát hành trái phiếu)20/12/2017 13:59:22Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v thoái vốn công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty Cp XD số một Việt Hòa)18/11/2017 09:05:00Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng)18/11/2017 09:00:00Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và người có liên quan của người nội bộ23/11/2017 14:13:26Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn20/11/2017 16:02:09Thông báo giao dịch cổ phiếu CC106/11/2017 15:32:01Giải trình báo cáo tài chính 30/6/201706/09/2017 14:51:10Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC của CC129/08/2017 09:36:08Công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom17/07/2017 15:44:49Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201723/05/2017 10:54:55Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201710/05/2017 15:09:53Bản thông tin tóm tắt Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP18/04/2017 07:38:43Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP14/04/2017 08:26:35Thông báo chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 - CTCP tại Công Ty CP Xây Dựng số 1416/12/2016 17:03:50Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV05/12/2016 13:52:26