UBND Tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định chủ trương đầu tư số 1035/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc chấp thuận nhà đầu tư TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀM KIỆM tại xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết và Xã Hàm Kiệm, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam.